Első körlevél (2015.XII.5.)

 

XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA

és a

XIV. Szentágothai János Transzdiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny

2016.június 1-4., Beregszász, Ukrajna

 

12th XII. ENVIRONMENTAL SCIENCE CONFERENCE OF THE CARPATHIAN BASIN

and

14th János Szentágothai Transdisciplainary Conference and Student Competition

 

A konferencia szervezői:

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár, Románia

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, Pécs, Magyarország

 

A konferencia házigazdája:

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna

A konferencia célja: a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre és közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására. Ezen kívül a Konferencia terepet kíván biztosítani a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás gyakorlására. Végezetül a Konferencia ismertetni tervezi a legmodernebb környezettudatos nevelési módszereket.

 

A Konferencia főbb területei: Környezetfizika, Környezeti földtan, Környezetföldrajz, Környezeti kémia, Környezeti mikrobiológia, Környezeti nevelés, Környezetgazdaságtan és nemzetközi ill. EU természetvédelmi jog, Ökológia, Műszaki tudományok a környezetvédelemben, Environmental Sciences and Studies in English Language.

 

Jelezni kívánjuk, hogy mostani konferencia hangsúlyt kíván fektetni környezettudatos és környezeti nevelés fontosságára, a kutatási eredmények hasznosulására és környezeti értékek védelme fontosságának beépülésére a(z/köz-) oktatáson keresztül a közgondolkozásba.

 

A Konferencia hivatalos nyelve:

magyar és angol

A konferencia helyszíne:

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

BEREGSZÁSZ, Ukrajna, 90202 Kossuth Lajos utca 6.

Szervezőbizottság:

URÁK István PhD – elnök

FODOR Gyula PhD – kárpátaljai társelnök

HATVANI Zsolt Ákos PhD – kárpát-medencei társelnök

HADNAGY István (II. RFKMF)

KOLOZSVÁRI István (II. RFKMF)

ZSIGMOND Andreea-Rebeka (Sapientia EMTE)

SZiGYÁRTÓ Irma-Lídia (Sapientia EMTE)

CSICSEK Gábor (PTE TTK)

KISS Ibolya (PTE TTK)

 

Tanácsadó:

Dr. MÓCSY Ildikó, a Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia tiszteletbeli elnöke

 

 

Részvételi díjak:  

                                                2016. március 15-ig / március 16. – május 31.

Előadó, résztvevő                                    40.000 Ft              /                 50.000 Ft **

Hallgató, doktorandusz                      10.000 Ft                 /               15.000 Ft

Szakkollégista (igazolt tagság*)         7.000 Ft                 /            12.000 Ft

Kísérő személy, konferencia napidíj   25.000 Ft               /          30.000 Ft **

A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak költségeit, mappát, frissítőket, a fogadáson, az ebédeken, valamint a konferenciát záró közös vacsorán és kiránduláson való részvételt.

Figyelem:

A konferencia záró közös vacsorára a hallgatói, a doktorandusz és a szakkollégista kedvezményes részvételi díjak nem vonatkoznak. E díjak mellé, 5.000 Ft költségtérítést kell a konferencia záró közös vacsorára befizetni. A hallgatói, a doktorandusz és a szakkollégista kedvezményes részvételi díjak legkésőbb május 31-ig fizethetőek be. (Tehát előre fizetendők, a helyszínen nincsen kedvezmény)

 ** A részvételi díj egy összeg, amely nap arányosan nem redukálható, ezen esetben konferencia napidíjat kérünk megfizetni. A helyszínen tehát kizárólag a teljes értékű napi díj (30.000 Ft), illetve résztvevői díj (50.000 Ft) fizethető.

A kísérő személyek esetében a részvételi díj a fogadáson, az ebédeken, a közös vacsorán és a kiránduláson való részvételt tartalmazza.

Igazolt szakkollégiumi tagságként az OH által bejegyzett szakkollégium vezetője, vagy testületi vezető szerve által kibocsátott,a regisztrációs számot is tartalmazó írásos igazolás bemutatása szükséges.

 A szervezők már most jelzik, hogy a befizetett részvételi, illetve regisztrációs díjak (melyeket a konferencia támogatásaként fogunk fel) visszatérítésére nincs lehetőség.

Díjbekérőt, illetve proforma számlát, a kmktk16@gamma.ttk.pte.hu címen lehet igényelni.

 

A résztvevőket kérjük, hogy a díjat utalják az alábbi számlára:

Számlavezető pénzintézet:

RAIFFEISEN BANK Magyarország

Számlatulajdonos megnevezése:

PlantRepro.eu Nonprofit Kft.

Számlatulajdonos székhelye, címe:

H-7633 PÉCS, Hajnóczy József utca 27/C.

Bankszámlaszám: 12072569-01207901-00100007

Az átutaláskor a megjegyzésben kérjük feltüntetni a konferencia rövidített nevét (KMKTK16).

A romániai résztvevőknek lehetőséget biztosítunk, hogy a megadott részvételi díjat a befizetés napjának hivatalos árfolyama szerint átszámolva RON-ban utalják az alábbi számlára:

Számlavezető intézet:

OTP Bank Cluj-Napoca

Számlatulajdonos megnevezése:

Universitatea Sapientia, C.F. RO 14645945

Számlatulajdonos székhelye, címe:

Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, Romania

Bankszámlaszám (RON):

RO65 OTPV 2000 0007 3814 RO18

A kárpátaljai résztvevőknek lehetőséget biztosítunk, hogy a megadott részvételi díjat a befizetés napjának hivatalos árfolyama szerint átszámolva hrivnyában utalják a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által megadott számlaszámra.

Az átutaláskor a megjegyzésben kérjük feltüntetni a konferencia rövidített nevét (KMKTK16). 

 

Határidők:

A jelentkezési lap elküldése:

2016. április 30.

Az összefoglalók (absztraktok) és/vagy dolgozatok leadása:

2016. április 30.

 

Jelentkezés:

A konferencia holnapján nemsokára megtalálható jelentkezési lap kitöltésével (http://kmktk16.ttk.pte.hu), vagy a honlapról letölthető jelentkezési lap elektronikus formában való elküldésével kmktk16@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre.

 

Összefoglalók (absztraktok):

Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. A szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a 250 szót. A cím félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után a szerző(k) család- és keresztneve, munkahelye és annak pontos címe, valamint e-mail címe követ. Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (max. 5 szó).

 

Publikáció:

Az absztrakt- és a tanulmánykötetet nyomtatott és elektronikus formában jelentetjük meg.

A kiadványok ISBN-számmal lesznek ellátva.

 

A konferencia részletei és az aktuális információk felől érdeklődni lehet:

 

A Konferencia Tudományos Tanácsának tagjainak felkérése folyamatban, felkérés elfogadásáról, illetve a tudományos tanács tagjairól a következő körlevélben, valamint a konferencia honlapján adunk tájékoztatást.

A szálláslehetőségekről és a konferencia helyszínének megközelíthetőségéről egy későbbi körlevélben adunk tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

a Szervező Bizottság:

URÁK István PhD elnök

FODOR Gyula PhD kárpátaljai társelnök

HATVANI Zsolt Ákos PhD kárpát-medencei társelnök