Absztrakt, konferencia közlemény beküldése

Összefoglalók (absztraktok):

Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. A szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a 200 szót. A cím félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után a szerző(k) család- és keresztneve, munkahelye és annak pontos címe, valamint e-mail címe követ. Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (max. 5 szó).

Részletes absztrakt/publikáció minta a formai követelmények menüpont alatt található.

Az absztraktokat a kmktk16@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre várjuk.

 

Publikáció:

Az absztrakt- és a tanulmánykötetet nyomtatott és elektronikus formában jelentetjük meg.

A kiadványok ISBN-számmal lesznek ellátva.