Határidők

Javasoljuk, hogy az oldal tartalmát jól jegyezze meg és tartsa be. Akár másolja be határidőnaplójába, de csak végszükség esetén nyomtassa ki!

Határidők:

A jelentkezési lap elküldése:

2016. április 30.

Az összefoglalók (absztraktok) és/vagy dolgozatok leadása:

2016. április 30.

 

Jelentkezés:

A konferencia holnapján nemsokára megtalálható jelentkezési lap kitöltésével (http://kmktk16.ttk.pte.hu), vagy a honlapról már letölthető jelentkezési lap elektronikus formában való elküldésével kmktk16@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre.

 

Összefoglalók (absztraktok):

Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. A szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a 250 szót. A cím félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után a szerző(k) család- és keresztneve, munkahelye és annak pontos címe, valamint e-mail címe követ. Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (max. 5 szó).

 

Publikáció:

Az absztrakt- és a tanulmánykötetet nyomtatott és elektronikus formában jelentetjük meg.

A kiadványok ISBN-számmal lesznek ellátva.

A konferencia részletei és az aktuális információk felől érdeklődni lehet: