TANULMÁNYKÖTET

A XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Tanulmánykötete

Kötet információk:

Szerkesztette:
CSICSEK Gábor
KISS Ibolya
PINCEHELYI Zita Éva
ISBN 978-963-429-049-0

Kiadó:
PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium
Dr. Hatvani Zsolt
Nyomda: B-Group Kft.
Felelős vezető: Borbély Zsolt

 

A kötetben megjelent tanulmányok a szerzők ABC sorrendjében:

A tanulmány a cím után található hivatkozásra kattintva pdf formátumban letölthető.

Boda Péter, Márta László, Sándor Gábor: Homoktalajok vizsgálata Debrecen környéki mintaterületen KMKTK16_BodaP_et_al

Bugyi Orsolya, Szarka Györgyi, Kárpáti Levente, Vargha Viktória: Poli(etilén-tereftalát) hulladék kémiai újrahasznosítása és az új, értéknövelt termékek jellemzése KMKTK16_BugyiO_et_al

Czékus Borisz: A parlagfű (Ambrosia elatior) is egyszer elveszíti hatalmát KMKTK16_CzékusB

Czékus Borisz: A burgonya (Solanum tuberosum) hozamnövekedése alternatív szerves trágya hatására KMKTK16_CzékusB

Csoknyay Tamás, Szarka Györgyi, Kárpáti Levente, Hartman Mátyás, Vargha Viktória: Biológiailag lebomló polimer keverékek előállítása és jellemzése KMKTK16_CsoknyaiT_et_al

Darabos Enikő, Miklós Rita, Kovács Péter, Szűcs Péter, Lénárt László: A bükki karsztvíz észlelő rendszer adatainak vizsgálata a hegységben jelent-kező klímaváltozás jellegének és következményeinek meghatározására KMKTK16_DarabosE_et_al

Héjj Andreas: Az igazi fenntarthatóság az ember természetével szemben is fenntartható elvárásokra épül! KMKTK16_HéjjA

Hepp Anna, Norma Yolanda Gaibor Vaca, Fruzsina Kovács, Marianna Tamás, Viktor Oláh, Ilona Mészáros: Effects of Hg on Growth of Active and Resting (Turions) Fronds of Giant Duckweed (Spirodela Polyrhiza (L.) Schleiden) KMKTK16_HeppA_et_al

Ilyés Csaba, Turai Endre, Szűcs Péter: Csapadékösszegek periodicitás vizsgálatán alapuló előrejelzés Debrecen térségére KMKTK16_IlyésCs_et_al

Irinyiné Oláh Katalin, Simon László, Uri Zsuzsanna, Vincze György, Vígh Szabolcs, Szabó Béla, Szabó Miklós: Tápanyagpótlás környezetbarát alginittel őszi búza (Triticum aestivum l.) kultúrában KMKTK16_IrinyinéOK_et_al

Izsák Tibor: A tiszai árvizek gyakorisága Tiszaújlaknál (Kárpátalja) KMKTK16_IzsákT

Kántor Tamás, Kovács Balázs, Juhász Dávid: Talajokban lejátszódó feszültségváltozások vizsgálata KMKTK16_KántorT_et_al

Lakatos Gyula: Víz és a Fenntartható Jövőnk (VFJ) a tanárképzésben KMKTK16_LakatosGy

Lenti István: Im Memoriam: Prof. Dr. Vörös József 1929 – 1991 KMKTK16_LentiI

Menyhért Balázs, Szarka Györgyi, Kárpáti Levente, Hartman Mátyás Vargha Viktória: Biodegradálható polimerek szintézise KMKTK16_MenyhértB_et_al

Négyesi Fanni, Angyal Zsuzsanna: Egy ipartörténeti tanösvény kialakításának tervezete Salgótarjánban KMKTK16_NégyesiF_et_al

Simon László, Makádi Marianna, Uri Zsuzsanna, Vincze György, Irinyiné Oláh Katalin, Vígh Szabolcs, Koncz József, Zsombik László: Riolittufa és nitrogén fejtrágyák hatása az energiafűz (Salix sp.) leveleinek elemfelvételére, fotoszintézisére és a talajlégzésre KMKTK16_SimonL_et_al

Somodi Imre: Ferenc pápa laudato si’ kezdetű enciklikájának rövid bemutatása KMKTK16_SomodiI

Tóth Csilla, Vágvölgyi Sándor, K. Krajnyák Edit: Megőrizhetőek – e eltűnő félben lévő tájfajták falusi kertekben? KMKTK16_TothCs_et_al

Tóth Csilla, K. Krajnyák Edit, Vágvölgyi Sándor: Ökológiai termesztés hatása meggyfajták mikroanatómiai jellemzőire KMKTK16_TothCs_et_al

Tóth Márton, Kovács Balázs, Czinkota Imre: A rudabányai-tó vízkémiai vizsgálata KMKTK16_TothM_et_al

Uri Zsuzsanna, Simon László, Vincze György, Vígh Szabolcs, Irinyiné Oláh Katalin, Szabó Béla: Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis cv. Inger) leveleinek és vesszőinek elemfelvételére KMKTK16_UriZs_et_al

Vágvölgyi Sándor, Lenti István: Mikofil gombák a bátorligeti természetvédelmi területen KMKTK16_Vágvölgyi_et_al

Vargha Viktória, Menyhért Balázs, Csoknyay Tamás, Kárpáti Levente: Poliolefin fóliák viselkedése talajban és komposztban KMKTK16_VarghaV_et_al

Vígh Szabolcs, Simon László, Szabó Béla, Szabó Miklós, Uri Zsuzsanna, Vincze György, Irinyiné Oláh Katalin: Tápanyag-utánpótlás nitrogén műtrágyákkal és környezetbarát dudarittal, alginittel kukorica kultúrában KMKTK16_VighSz_et_al

Vince Tímea, Szabó György: Antropogén eredetű nehézfémek Beregszász talajaiban KMKTK16_VinceT_et_al

Vincze György, Simon László, Uri Zsuzsanna, Irinyiné Oláh Katalin, Vígh Szabolcs: Települési biokomposzt, ammónium-nitrát és karbamid hatása az energiafűz (Salix sp.) Leveleinek és vesszőinek elemfelvételére KMKTK16_VinczeGy_et_al

 

A kötet szerkesztési munkálatait és megjelentetését a PTE TTK Szentágothai János Szakkollégium, és a Szentágothai Szakkollégium Egyesület támogatta.